Dhivehi Madhaha Mp3

Don T It Make You Wanna Dance

Easy way to take and get it music free Ali Rameez mp3 download

Hiyy mi othee dhey hithun nagaafaa kalaayah Hiyy mi dhenee hibakohffaa ekeegaa kalaayah Dhaan mi hiyy edheythee Dhaan mi hiyy edheythee Dhaan mi hiyy edheythee. Funhandhaanun hih vejjey dheewaanaa Sirru sirruney balani zuvaanaa Haadha loabiney hinithun vani ey eyna Sirru sirruney balani zuvaanaa. Kihineh hey haalu bayaan kodheyni loabin dhen Thiya soora hithun nifilaaney Keri hure vaudhu vamey. Karaakaru mahaalaa erey kuri salaamun Hithah key nuvaahaa ufaalibunu haalun Huvaa vaudhu ahudhun haree vevunu haarun Gathaalevunu maatha vegen moalhi dhiumun. Loabinudhenhey masthunuvanhey Gulhigenveytho aala Loabimaveema veekehidheen hey Mulhimiya hayaai thioyaala Yaaru thidhakka loabi nuvikka Vaaname seedha saadha Eyrumun huvayaa vaudhaaaaa.

Audio Preview

Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne Hithuge fasaana ivvumun hihthah hamajeheyne Mithuruge handhumain veynugaa karuna ohoraa. By continuing to use this website, raj songs mp3 you agree to their use.

Hithaamaige kandugaa oyaa vai therey gaa Fetheemey ligey tho kalaage hiy ekeega Hithaamaige shakuvaa ahaa roangeheethee Nidheemey feney tho kalaa huvafeneiy gaa.

Fresh Music by Mp3songfree

Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne. Annaashey ma edhey maushoogaa thiya ey Dheyshe loabin firumaa jaazubee maai raanee Bunedheyshey ruhemey nooni dhaany dhuniyeyn Mi hithuga vanee loaibbey.

Isvedhin foniloabi kobaa Dhen ekuri iquraar koba Dhin araama kuriraahaidheken Eyrukuri inthizaaru koba Isvedhin foni loabi kobaa. Thiya loabin hih adhu zahamu vaneeves loabiney Mithuraa thi balaalaa seedha saadhaa nazarunney Kareega vaahindhu beleni aliebey araamuney Beleni loabin hithugaa ufedhey ay hiyaaluney. Fenunee sureh eynaa Hin edheni badhal velumey Nidhi gellijey kiyemun midhanee Mithuraage namey. Veevafa theri loabi koba Dhen ekuri iquraar koba Dhin araama kuriraahaidheken Eyrukuri inthizaaru koba Isvedhin foni loabi kobaa.

Dhivehi Madhaha Mp3 Free Download - Mp3Take

Easy way to take and get it music free Ali Rameez mp3 download

Hainukoh veevaidhu koba Dhen ekuri iquraar koba Dhin araama kuriraahaidheken Eyrukuri inthizaaru koba Isvedhin foni loabi kobaa. Maruvedhaaney madhama gaimey Dhookoffa loibba ufaa Husatha loamaraalaafa dhaaney romun Koffaa mithnaaga ufaa.

Category Archives Ali Rameez

Titanic ge handhaan thah u Dhivehi u Naseyhai. Dhivehi Film - Baiveriyaa. Vaguthee Dhuniye Dhivehi Madhaha.